یادداشت |#61bd6d

یادداشت

گیل ندا،  کوید نوزده البته یک تفاوت فاحش با سایر ویروس های خانواده کرونا ویروس دارد و آن سهولت همه گیری آن است. این ویروس به راحتی از طریق سطوح و عدم رعایت فاصله مناسب منتقل می شود. حال فکر کنید بدون ماسک هم در محیط های کوچک و بسته تنگ هم بنشینید و مسیری را طی کنید.
از خطرناک ترین اماکن عمومی که برنامه ای برای آن در رشت در نظر گرفته نشده است و یا اگر هم برنامه ای باشد فقط بر روی کاغذ است تاکسی هایی هستند که در سطح شهر تردد می کنند.
سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهر داری رشت که متولی تاکسی های سطح شهر است از بی برنامه ترین سازمان هایی است که در شهرداری رشت مشغول خدمات رسانی به مردم است. جدا از وضعیت نابه سامان و بدون برنامه سرویس دهی تاکسی ها در رشت که اصلا قابل مقایسه با حتی شهر های کوچک اطراف نیست و پرداختن و نوشتن در مورد تک تک مشکلات مردم با تاکسی ها از قبیل نوع سرویس دهی ، عدم آموزش درست برخورد راننده تاکسی با مسافر ، نحوه اعطا مجوز تاکسی به رانندگان و نظارت درست بر عملکرد تاکسی ها و عدم نصب شماره های شکایت از عملکرد تاکسی و سرگردانی مردم و ... مثنوی هزار من کاغذ می شود. البته همه ما دیده ایم که راننده تاکسی مثلا نزدیک است با عابری تصادف کند و ترمز می کند و از تاکسی پیاده می شود و شتم هایی سر می دهد که مسافران خانم داخل تاکسی که هیچ ، تمام عابران خیابان هم نمی توانند با گرفتن گوش های شان این موضوع را هضم کنند و حال فکر کنید افق توسعه رشت بر مبنای گردشگری بنا نهاده شده است و هیچ آموزش و نظارت درستی هم وجود ندارد که اجرایی شده و نمود بیرونی داشته باشد. در باب حقوق تضییع شده مردم در رابطه با بی برنامه بودن این سازمان و خدماتی که ارائه می کنند بیشتر باید نوشت چون حق گرفتنی است وقتی توجهی به خدمات دهی که حق مردم است نمی شود.
اما در این روز های خطر ناک پانادمی و مرگ و میر مردم به کوید نوزده که باید رعایت پروتکل های بهداشتی شود سه مسافر در عقب می نشینند و در مسیر های مختلف شهر با تاکسی تردد می کنند.
این یعنی چرخه انتقال ویروس به کل شهر رشت و درگیری خانواده ها با ویروس مرگ آوری که تاکنون درمان و واکسنی هم ندارد.
شایسته است مدیر عامل سازمان حمل و نقل و بار و مسافر رشت که متولی تاکسیرانی شهر رشت هم هست پاسخگو باشد که چرا تاکنون که چندین ماه از فراگیری این ویروس گذشته و دوباره شهر رشت به مرز وضعیت قرمز نزدیک می شود هیچ برنامه موثر اجرایی نداشته است؟ سوال بعدی از کمیسیون بهداشت و خدمات شهری شورای اسلامی رشت است که به عنوان ناظر و البته طراح سیاست های بهداشتی شهر رشت (شهرداری) چه راهکارهایی ارائه داده و چه برخوردی با این سازمان خواهد داشت؟
فراموش نکنیم که همه ما در حفظ جان مردم مسوول هستیم و عدم انجام وظایف قانونی جرم محسوب شده و قابل مجازات است.

سروش علیزاده

گیل ندا،  باگذشت قريب به يك ماه از شروع بكار مجلس يازدهم اقشارمردم به وبژه فعالان سياسي- اجتماعي - اقتصادي - فرهنگي با طرح موضوعات مختلف و براساس وعده ها و شعارهاي انتخاباتي از نمايندگان خود در خانه ملت انتظاراتي دارند كه برآورده شدن ويا در مسير درست قرارگرفتن وعده هاي يادشده تا حدودي ميتواند اميدهاي بسياري را در دل مردم ايجاد و توان حل مشكلات كشور از مجلس انقلابي را داشته باشند .
استان گيلان داراي ١٣ كرسي در پارلمان ملي ميباشد كه با فوت آقاي رمضاني دستك ( منتخب مردم آستانه اشرفيه) در حال حاضر استان با ١٢ نماينده كه افراد با تجربه و بعضأ داراي سوابق نمايندگي در دوره هاي گذشته و همچنين آشنا به مسائل كشور و استان در حال خدمت و انجام وظيفه ذاتي ميباشند .
در اين دوره از انتخابات از مهمترين شعارها و وعده هاي نمايندگان استان ، حل مشكلات معيشتي مردم ، مبارزه جدي با فساد ، سرعت بخشيدن به پروژهاي نيمه تمام استان ، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي ، رفع معضل بيكاري و ..... ميتوان نام برد .
حال با مشخص شدن اعضاي كميسيونهاي مجلس و حضور نمايندگان گيلان در كميسيونهاي مهم و اثرگذارنظير برنامه و بودجه - عمران - امنيت ملي - شوراها - اجتماعي و اقتصادي انتظارات مردم گيلان از تاثيرگذاري نمايندگان خود در كميسيونها جهت هدايت منابع و استفاده حداكثري از ظرفيت قوانين بودجه سنواتي و برنامه توسعه و همچنين پيگيري مستمر و جدي و حرفه اي مطالبات به جا مانده از سالهاي گذشته و به نوعي جبران عقب ماندگيها و اقدامات اولويت دار بر اساس موارد طرح شده در راستاي عمل به وظايف و رسالت انقلابي خود و به منظور ارتقاء كارآمدي مجلس كه در رأس امور قراردارد كاملأ امري تحقق يافتني خواهد بود .
اما بخشي از اين انتظارات بقراربشرح ذيل ميباشد :
١) حل مشكل پسماند استان و سايت زباله سراوان و عزم جدي نمايندگان همراهي با مسئولين اجرايي در حل اين معضل به جا مانده از سالهاي گذشته .
٢) حمايت از شركت هاي دانش بنيان در استان كه در سالهاي اخير شاهد افزايش دانش محوري و دانش بنياني اقتصادها هستيم كه اين تحول در استان نيز ميبايستي سرعت گيرد .
٣) استفاده از ظرفيت نظارت در موضوعات مختلف بر اساس وظيفه ذاتي .
٤) تعامل با ساير قوا
انتظار از مجلس انقلابي آن است كه در عين پايبندي به وظايف و دقت در جايگاه قانوني خود ياريگر دولت در حل مشكلات كشور و استان باشد .
٥) اهتمام جدي به دو مقوله اقتصاد و فرهنگ كه مورد مطالبه جدي مقام معظم رهبري ميباشد از طريق ارائه طرح هاي مرتبط با توجه به نيازهاي كشور و استان .

٦)رسيدگي به وضعيت صنايع استان و نيز پيگيري بنگاه هاي اقتصادي كه توسط بانكها به تملك درآمده اند ( تعداداينگونه واحدها در استان قابل توجه ميباشد ) قطعا با حل مشكل فوق شاهد گام جدي در راستاي جهش توليد بر اساس فرامين رهبري معظم در استان خواهيم بود .
٧) فعال نمودن بنگاه هاي اقتصادي كه به هر دليل قادر به ادامه فعاليت نمي باشند با استفاده از ظرفيت كارگروه رفع موانع توليد استاني و ملي .
٨) تدوين قوانين جديد مرتبط با موضوعات اساسي و مورد نياز كشور و نظارت بر حسن اجراي قوانين موجود .
٩) شناخت دقيق از اولويتهاي توسعه استان و تلاش براي رفع موانع موجود .
در مركز خدمات سرمايه گذاري گيلان ٤ محور توسعه تعريف شده به شرح ذيل :
- توسعه همه جانبه .
- توسعه كشاورزي محور .
- توسعه صنعت محور .
- توسعه دريا محور .
١٠) تقويت ارتباط تخصصي ، همه جانبه ، آينده نگري با اقشار مختلف جامعه در جهت شنيدن صداي مردم و خواسته هاي آنها .
در انتها اضافه ميكنم تحقق موارد ذكر شده منوط به وحدت و همدلي نمايندگان براي حل مشكلات كشور و استان مي باشد .
سيدمحمداحمدي
معاون سابق هماهنگي اقتصادي و توسعه منابع استانداري گيلان

استان گیلان و شهر رشت نگین سبزی است در بالای فلاتی خشک و بیابانی که زیر سایه سار درختان باستانی اش ، با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می کند و سال هاست که پا بر گلوی خانواده های این استان گذاشته و راه تنفس مردم سرزمین سبز را فشرده است.

گیل ندا،  به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به مرکزیت شهر رشت که محل اتصال شرق و غرب گیلان است ایجاد پروژه های گردشگری هدفمند می تواند موجب رونق اقتصادی ، ایجاد شغل و در آمد برای مردم رشت و استان نماید. مهمی که با سرمایه گذاری های کلان توسط صاحبان سرمایه در استان قابل تحقق است.
پروژه عظیم گیل لند به عنوان بزرگترین پارک آبی کشور و مجتمع تجاری، ورزشی ،فرهنگی ،اقامتی ... پس از پیگیری و رایزنی های دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت و حاج اسماعیل حاجی پور ریاست شورای اسلامی شهر رشت و بعضی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت در جذب سرمایه گذار مناسب به نتیجه رسید تا این مجتمع بزرگ که طبق تخمین هزار و پانصد شغل مستقیم و بیش چند هزار شغل غیر مستقیم در شهر رشت ایجاد خواهد کرد به مرحله قرارداد و شروع به کار برسد. پروژه ای بزرگتر از الگوی موفقش پارک آبی مشهد که کمتر کسی است به مشهد برود و بعد زیارت امام رضا و خرید سوغاتی سری به پارک آبی مشهد نزند. همین وضعیت هم برای شهر رشت ایجاد خواهد و رشت هدف گردشگری داخلی و توقف توریست هایی خواهد شد که قصد استفاده از امکانات خاص این پروژه را دارند و شهری که محل گذر مسافران بوده به محل توقف و چرخش سرمایه تبدیل خواهد شد.
پروژه هایی به وسعت گیل لند به مساحت 14.5هکتار با زیر بنا کاربری 309 هزار متر مربع نیاز به بودجه عظیمی دارد که از توان استان و شهرداری رشت خارج است و نیاز به سرمایه گذار قوی بخش خصوصی دارد که این مهم با رایزنی شهردار رشت و شورا محقق شده است.
اما مطلبی که باید با مردم رشت و گیلان به اشتراک گذاشت دست هایی است که می خواهند مانع از انجام تحقق این پروژه بزرگ شوند ؛ به بهانه اینکه بخشی کوچک از آرامستان رشت که هنوز مورد استفاده و تدفین قبور قرار نگرفته است ؛ ملحق به این پروژه عظیم شود دست به تحریک بخشی از خانواده محترم شهدا و بخشی از مردم مذهبی رشت زده اند که از چند و چون قضیه اطلاع ندارند و با نامه نگاری به دادستان محترم خواستار توقف پروژه شده اند.
جالب است بدانیم بنا بر بند سیزده از ماده پنجاه و پنج قانون شهرداری ها ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها از وظایف ذاتی شهرداری است این یعنی غیر ممکن است شهرداری به امور کفن و دفن اموات نپردازد و حتی اموات ناشناس را هم مطابق اصول دین تدفین می نماید.
با حمایت استاندار محترم به راحتی بخشی از زمین مجاور گورستان که در اختیار منابع طبیعی است قابل الحاق به گورستان جاده تهران است و طبق تخمین ها تا پانزده سال آینده هم رشت از لحاظ فضای دفن و قبور فضای کافی دارد. زمین های شهرداری در منطقه لاکان و سایر نقاط رشت هم وجود دارد که در صورت نیاز می تواند به این مهم اختصاص یابد.
حال مردم رشت این سوال را از خود می پرسند که با وجود این همه جوان بیکار و خانواده های نیاز مند شغل و در آمد چه دست هایی با چه اهدافی قصد جلوگیری از انجام چنین پروژه عظیمی که به منفعت مردم رشت و استان گیلان است دارند؟ آیا پروژه ناصر حاج محمدی زدایی و تخریب شهردار رشت و اعضای شورایی است که پیگیر پروژه پارک آبی گیل لند هستند باید مانع توسعه رشت و منفعت مردم شود؟ آیا نباید مانع شد که نفع عده ای با عدم تولید و رونق و اشتغال برای مردم شریف رشت گره خورده است.
امید است با حمایت های نماینده محترم ولی فقیه استان ، استاندار محترم گیلان و ریاست محترم دادگستری و دادستان رشت فرصت به دست آمده برای تنفس مردم سرزمین گیل و دیلم از دست نرود و پروژه فرار دادن سرمایه گذار از رشت به بهانه تسویه حساب های شخصی با شهردار رشت و تلاش در ناکارآمد نشان دادن شهردار و شورای شهر به شکست بیانجامد و عزیزان نگران اموات و قبور آن ها اندکی هم نگران جوانان و خانواده های زنده گیلانی باشند که بیشتر نیاز به فاتحه و ایجاد شغل و در آمد دارند که از قدیم گفته اند مرده روی زمین نمی ماند درویش فکری برای زنده ها کن.

سروش علیزاده

دوم خرداد سال ۷۶ نقطه عطف فضای سیاسی کشوری محسوب می شود که هنوز دو دهه از عمر انقلابی ایدیولوژیک آن نگذشته بود و هنوز حال و هوا و شور انقلابی را میشد در تک بُعدی ترین فضای جامعه سیاسی کاملا لمس کرد.

 

عزم حداکثری که خیلی زود به این نتیجه رسیدند که مقصد پیش روی آن روزهای انقلابی های متعصب با اورکت های سبز جایی فرسنگ ها دورتر از شهر آمال است و باید به هر شکل ممکن و هر چه زودتر این قطار تغییر مسیر دهد در برابر باورهای اعتقادی نو محافظه کارانی که به قولی هنوز رخت جنگ از تن بیرون نیاورده و حتی فراتر از آن هویت خود را در حفظ لباس رزم و فضای امنیتی می دیدند باعث ایجاد فضایی ملتهب در آن روزها گردید که گاهی فاصله را تا بروز فاجعه تنها به جرقه ای می رساند.

 

اصلاحات در پوستین دموکراتیک خود و با نسخه ای که حتی از برخی جوانب به مدعیان آزاد اندیشی در غرب هم طعنه میزد در قالب یک اندیشه بالغ سیاسی گویی در درست ترین زمان و مکان خود نازل شد و  می توان از آن به عنوان پدیده سیاسی قرن نام برد.

یک رویداد صرفا سیاسی به مفهوم واقعی واژه در مهم ترین کشور خاورمیانه ای ملتهب، که هر روز آبستن اتفاقات و حوادثی بود که جز زبان گلوله و تهدید هیچ ادبیاتی را بر نمی تابید خیلی زود معادلات را چه در مراودات داخلی و چه در صحنه بین الملل تغییر داد.

 

با مشارکت بیش از هشتاد درصدی مردم پای صندوق رای و ادبیات منحصر به فرد و خصوصیات کاریزمای "سید محمد خاتمی" پس از انتخابات خیلی زود شاهد آشتی ملی و تزریق امید با دُز بالای هشتاد درصد به جامعه بودیم و این امر باعث گردید دولت نوپا در فضایی ایده آل کار خود را آغاز کند.

 

در صحنه بین المللی نیز که نظام سلطه دو دهه انقلاب ایدئولوژیک ایران را بزرگترین تهدید برای خود می دانست و راهبرد خود را انزوای ایران در دنیا قرار داده بود در برابر قدرت دیپلماسی تاب مقاومت نداشت و به نوعی در مدتی کوتاه ایران نه تنها از زیر فشار تبلیغاتی منفی گرایانه غرب به عنوان یک انقلاب متحجر خارج گردید بلکه دکترین گفتگوی تمدن ها به عنوان شناسنامه دیپلماسی کشور مورد توجه همگان قرار گرفت.

ره آورد این اتفاقات ثبات عمومی و در پی آن سامان بخشی به حوزه هایی همچون اقتصاد بود که بواسطه شرایط بعد از جنگ و تحریم ها در وضعیت مناسبی بسر نمی برد.

 

آری اصلاحات را در ابتدای راه می توان شاید تنها نسخه جامع جهت برون رفت از بن بست های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور دانست که با وجود همه دلواپسی ها و ایجاد اخلال در سیستم مدیریتی که پرداختن به آن در این مقال نمی گنجند بواسطه پشتوانه مردمی خود در درست ترین مسیر ممکن به راه خود ادامه میداد و بارها در بزنگاهها شاهد این موضوع بودیم که این مردم هستند که خود را برای حفظ این اندیشه هزینه می کنند لیکن باید بررسی شود که دولت کنونی که سنگ بنای خود را از واژه "تِکرار" وام گرفته است و همواره در تلاش برای میراث دار بودن این اندیشه است چرا چطور و چگونه بدین سان همه آنچه از این سرمایه سیاسی و اجتماعی وجود داشت را به کام انحطاط کشانده و دیگر نه از میل و رقبت به مشارکت اجتماعی خبری است و نه امیدی حتی به فردا...!

 

دولتی که به هر دلیل پس از گذشت هفت سال هنوز توان مدیریت بسیاری از اتفاقات خرد در فضای سیاسی را نداشته و با کلید واژه هایی موهوم همچون دولت در سایه و کاسبان تحریم و... هر آنچه از ناتوانی و فقدان درایت در آن میبینیم را به دشمن فرضی نسبت میدهد چگونه می تواند میراث دار اندیشه ای باشد که در بحرانی ترین شرایط ممکن متولد شد پا گرفت به بلوغ رسید و با بهره جویی از پشتوانه اجتماعی خود و جذب نخبگان و شایسته سالاری حلال بزرگترین معضلات حتی در صحنه بین الملل گردید؟؟؟

 

شاید همه ما باید بیشتر فرزند تعقل شویم و غلظت انتخاب هایمان را بیش از این در شهد عقلانیت فرو بریم که این گونه هر آنچه با تلاش و هزینه های گزاف بدست آورده شد را به باد بی تدبیری عده ای مجهول الهویه به یغما ندهیم که امروز شاهد سرخوردگی فعالین سیاسی منتسب به جریانی باشیم که روزگاری مایه فخر و سربلندی ما در جهان بود...

"قربانی شدن عدالت زیر سایه سهام عدالت"

- سروش علیزاده

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای  با صدور ابلاغیه‌ای ضمن موافقت با درخواست رییس‌جمهور وقت محمود احمدی نژاد برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌های کم درآمد، موارد سه‌گانه‌ای را به عنوان امور لازم الرعایه در این واگذاری‌ها مورد تأکید قرار دادند .

  سهامی که نزدیک سیزده سال پیش به‌عنوان سهیم‌کردن کم‌درآمدها و بی‌درآمدها در اقتصاد مطرح شد و در ادامه دایره آن به‌قدری وسعت پیدا کرد که گروه‌هایی هم که از درآمد نسبتا متوسط برخوردار بودند، به آن پیوستند و حتی خبرهایی هم مبنی بر ورود برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان به‌عنوان سهام‌دار عدالت روی خروجی سایت‌ها قرار گرفت و در نهایت به چهل و نه میلیون نفر تعلق گرفت که برخورداری یا عدم برخورداری رفاهی مشمولان چندان هم راستی‌آزمایی نشد و بسیاری از اقشار و افراد  ضعیف  جامعه از دریافت آن محروم شدند و این در حالی است که هیچ ثبت نام جدیدی در این مورد انجام نشده است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در رابطه با سهام عدالت اظهار داشت:" دولت حسن روحانی  باید ترتیبی اتخاذ کند تا سهام عدالت به جاماندگان هم تخصیص یابد. وی سهان عدالت را به مثابه شیرینی دولت به اقشار آسیب پذیر دانست و انتظار ها را بر این دانست که کام تمامی واجدین شرایط را با آن شیرین کند و نسبت به اصلاح لیست تخصیص این سهام اقدام شود."

این درحالی است که درگاه ثبت نام مجدد این سهام سال هاست که بسته است و ثبت نام جدیدی صورت نمی پذیرد. نص فرمایش رهبری نیز در اهدا این سهام بر گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌های کم درآمد بوده است که بسیاری از این خانواده ها هم اکنون از آن محرومند و این به دور از عدالت مد نظر در ابلاغیه رهبری بوده و دولت تدبیر امید باید نسبت به بازبینی و ثبت نام جدید با توجه به شرایط ویژه کشور اقدام نماید.

بسمه تعالی

 

به طور حتم امروزه یکی از اولویت های موجود در کشور توجه به توسعه اقتصادی می باشد و بر هیچکس پوشیده نیست که کارگران در خط مقدم جبهه اقتصادی و تولیدی کشور در حال نبرد با مشکلات هستند و بازیگر اصلی این عرصه محسوب می شوند.

 

باید توجه داشت که کارگران در قالب تعریف واحدی به عنوان سرمایه انسانی یکی از ارکان محوری و شاید مهمترین رکن رشد اقتصادی و تحقق شعار جهش تولید باشند و قطار توسعه کشور را در مسیری هدایت خواهند کرد که مقصد آن اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

 

لیکن باید به این نکته دقت نظر داشت که نیل به اهداف فوق مستلزم توجه ویژه به معیشت و ارتقای سطح کیفی زندگی کارگران است.

موضوعی که دولتها متاسفانه در سالهای اخیر، دستاورد قابل دفاعی در این حوزه نداشته و تعطیلی کارخانه ها یکی پس از دیگری و تعدیل نیرو بجای جذب جوانان به بازار کار و وابستگی روزافزون به واردات کالا جزو نتایج این بی توجهی و عدم اتخاذ استراتژی کاربردی در این حوزه است.

 

پرداختن به رفع موانع تولید با نگاهی کارشناسی و پرهیز از شعارزدگی و ایجاد منابع و بستر مناسب برای کارآفرینان با استفاده از تسهیلات بانکی و تغییر قوانین موجود اقداماتی است که باید در اسرع وقت در راستای تغییر شرایط نامطلوب موجود و در راستای ایجاد رفاه و امنیت شغلی کارگران به آن پرداخت باشد که این قشر ارزشمند در فضایی امن به تلاش خود جهت احتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در قله های اقتصادی ادامه دهند.

 

اینجانب با تبریک یازدهم اردیبهشت به عنوان روز کارگر از تلاش ها و خدمات ارزشمند این عزیزان در حوزه تولید و صنعت تقدیر کرده برای این جهادگران عرصه اقتصاد آرزوی سلامت و توفیق روزافزون از درگاه الهی دارم.

 

 

 

احمد رمضانپور نرگسی

عضو ادوار مجلس شورای اسلامی

و نماینده شورای اسلامی شهر رشت

بسمه تعالی

 

به طور حتم امروزه یکی از اولویت های موجود در کشور توجه به توسعه اقتصادی می باشد و بر هیچکس پوشیده نیست که کارگران در خط مقدم جبهه اقتصادی و تولیدی کشور در حال نبرد با مشکلات هستند و بازیگر اصلی این عرصه محسوب می شوند.

 

باید توجه داشت که کارگران در قالب تعریف واحدی به عنوان سرمایه انسانی یکی از ارکان محوری و شاید مهمترین رکن رشد اقتصادی و تحقق شعار جهش تولید باشند و قطار توسعه کشور را در مسیری هدایت خواهند کرد که مقصد آن اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

 

لیکن باید به این نکته دقت نظر داشت که نیل به اهداف فوق مستلزم توجه ویژه به معیشت و ارتقای سطح کیفی زندگی کارگران است.

موضوعی که دولتها متاسفانه در سالهای اخیر، دستاورد قابل دفاعی در این حوزه نداشته و تعطیلی کارخانه ها یکی پس از دیگری و تعدیل نیرو بجای جذب جوانان به بازار کار و وابستگی روزافزون به واردات کالا جزو نتایج این بی توجهی و عدم اتخاذ استراتژی کاربردی در این حوزه است.

 

پرداختن به رفع موانع تولید با نگاهی کارشناسی و پرهیز از شعارزدگی و ایجاد منابع و بستر مناسب برای کارآفرینان با استفاده از تسهیلات بانکی و تغییر قوانین موجود اقداماتی است که باید در اسرع وقت در راستای تغییر شرایط نامطلوب موجود و در راستای ایجاد رفاه و امنیت شغلی کارگران به آن پرداخت باشد که این قشر ارزشمند در فضایی امن به تلاش خود جهت احتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در قله های اقتصادی ادامه دهند.

 

اینجانب با تبریک یازدهم اردیبهشت به عنوان روز کارگر از تلاش ها و خدمات ارزشمند این عزیزان در حوزه تولید و صنعت تقدیر کرده برای این جهادگران عرصه اقتصاد آرزوی سلامت و توفیق روزافزون از درگاه الهی دارم.

 

 

 

احمد رمضانپور نرگسی

عضو ادوار مجلس شورای اسلامی

و نماینده شورای اسلامی شهر رشت

فضای سنگین ایجاد شده بر جامعه ایران و جهان به دلیل شیوع و ابتلا به بیماری کوید ۱۹ سبب شده است تا خانه نشینی و استفاده از اینترنت و اپلیکیشن هایی مانند اینستا گرام بیشتر شود. دولت ایران نیز با اهدای اینترنت رایگان تلاش کرد تا مردم بیشتر به خانه ماندن ترغیب شوند.


گیل ندا،  از جمله کاربران این روزهای اینستاگرام نوجوانان هستند. نوجوانانی که بر عکس نوجوانان قدیم که بازی دسته جمعی توپ پلاستیکی و یا داشتن یک عروسک و تفنگ پلاستیکی به اوج شوق و لذت شان می برد این روز ها کمتر چیزی آن ها را به اوج شادی می رساند. نوجوانانی که از کودکی بهتر از پدر و مادرهای شان به گوشی های همراه و لپ تاپ و دنیای اپلیکیشن ها آشنا هستند و در سن نوجوانی بسیار حرفه ای تر از بزرگسالان با تکنولوژی آشنایی دارند.
اما توانایی استفاده از تکنولوژی به معنی رسیدن به بلوغ فکری و یا درک درست نوجوان از بسیاری مسائل و مشکلاتی که در فضای مجازی می تواند گریبان گیرش شود نیست و این وظیفه پدر و مادر را نفی نمی کند.
در تمام دنیا دولت ها و خانواده ها با ابزارهای خاص دسترسی کودکان و نوجوانان را به اینترنت محدود می کنند.
فضای اینستاگرام تا حد زیادی از نظارت بر محتواهای ایجاد شده توسط کاربران در این اپلیکشن ارتباطی برخوردار بود و خود این اپلیکیشن اعلام می دارد که :"می‌خواهیم فضای اینستلگرام که یک مکان معتبر و امن برای الهام‌بخشی و ابراز احساسات است، ادامه دهد. به ما کمک کنید تا این جامعه را پرورش دهیم. فقط عکس‌ها و ویدیوهای خود را پست کنید و همیشه قانون را رعایت کنید. در اینستاگرام به همه احترام بگذارید، از افراد کلاهبرداری نکنید یا برهنگی را پست نکنید."
اگر نگاهی به قوانین اینستاگرام بیاندازید و جزئیات را بررسی کنید خواهید دید که همین جمله کوتاه را بسط و گسترش داده و به سختی هم اعمال قانون می کرد. شاید تنها مساله ای که نوجوانان را تهدید می کرد چت کردن با افرادی است که ممکن است امنیت روانی و جسمی آن ها را به خطر انداخته و سبب فریب و... نوجوانان شوند و این شرکت با اولین گزارش ،در کمترین زمان به بررسی و حذف صفحه و محتوی خلاق قوانین مانند پورن می پرداخت.
اما این روز ها با شیوع پانادمیک جهانی کوید ۱۹ و عدم حضور کارمندان شرکت فیسبوک - اینستاگرام بسیاری از این محدودیت ها اعمال نمی شود.
در این میان بعضی از کاربران فضای مجازی هم که باید در موردشان دقیق تر بررسی کرد و در این مجال کوتاه نمی گنجد با ایجاد صفحه های پورن و آپلود فیلم های پورن و صحنه های خشن می خواهند برای صفحه شان بازدید های بیشتر و فالوور جذب کنند.
به نظر می رسد در خلا و حفره ایجاد شده در اینستاگرام این صفحه های پورن و تعدادی اینفلوئنسرهای خارج از ایران که هماهنگ شده با لایو های اینستاگرام ترویج برهنگی و مسائل پورن جنسی و ... می کنند هدایت شده از کشورهای متخاصم با ایران مانند اسراییل و کشورهای حوزه خلیج فارس نباشد. برای زمین زدن یک ملت کافی است تا فرهنگ ، خانواده و نوجوانان را مورد حمله قرار دهند تا کل جامعه دچار گسست و فروپاشی شود.
کوید ۱۹ از خانواده ویروس های کرونا شاید به نوجوانان آسیب برساند اما در شرایط امروز اینستاگرام برای نوجوانان خطرناک تر و کشنده تر از این ویروس صفحات اینستاگرام است زیرا روح و روان کودکان و نوجوانان را نشانه می رود و عامل بزرگ این مساله هم پدر ها و مادرهایی است که سر آن ها هم مدام در گوشی است و فراموش کرده اند که در برابر امنیت روانی و ذهنی فرزندان شان هم مسوولند. همان طور که والدین در فضای واقعی مسوول رفتار و آسیب به نوجووان و کودکان هستند در فضای مجازی هم باید به این مهم توجه کنند.
با فیلتر آپ ها و برخورد سلبی دولت ها با تکنولوژی ها مخالفم که در یادداشت دیگر به آن خواهم پرداخت اما عدم نظارت فرد و خانواده در استفاده از فضای مجازی قابل توجیه و پسندیده نیست.
پس این هشدار را جدی بگیرید همان طور که از دیدن سیگار در دست نوجوان تان شوکه می شوید ؛ یا نمی خواهید فرزندتان به بیماری کوید ۱۹ مبتلا شود از ابتلا این روز های نوجوانان به صفحه های خطرناک اینستاگرام خودداری کنید.

سروش علیزاده

درباره ی ما

پایگاه خبری گیل ندا، خبرگزاری کلانشهر رشت

آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی برای اطلاع از آخرین مطالب سایت، در خبرنامه گیل ندا عضو شوید.